05 ทำวัตรเช้า (เสาร์ ๒๐ มิ.ย.)พุทธบารมี จตุรัปปมัญญา วิชยสูตร วิปัสสนาภูมิ ปฏิจจสมุปบาท

รายละเอียดเพลง ฟังเพลงออนไลน์ ดาวน์โหลด MP3 ฟรี


 ข้อมูลพื้นฐานและสถิติเพลง ฟรี  มีภาพปก 

ชื่อเพลง: 05 ทำวัตรเช้า (เสาร์ ๒๐ มิ.ย.)พุทธบารมี จตุรัปปมัญญา วิชยสูตร วิปัสสนาภูมิ ปฏิจจสมุปบาท

ประเภทไฟล์: MPEG Audio Stream (MP3)
ขนาดไฟล์: 30.5 MB

คุณภาพเสียง: 128 kbps

ขอขอบคุณ: Kanlayanatam
ดาวน์โหลดแล้ว: 0 ครั้ง


 ฟังเพลงออนไลน์ / ดาวน์โหลด MP3

เพลงที่อยากแนะนำให้ฟัง